Turning smart ideas
into clear communication

Jsem nezávislý konzultant a trenér. Pomáhám leadership týmům v oblasti komunikace, strategie a změny.

Představení
portfolia

Ve své praxi usiluji o propojení čtyřech oblastí, které pomáhají týmům dosahovat výjimečné výsledky

Problem Solving

Umění řešit problémy je základní dovednost pro jakoukoliv koncepční a tvořivou práci.

Prezentace

Pro své myšlenky potřebujete získat podporu, překonat námitky a inspirovat svůj tým.

Fokus

Zachovejte jasnou mysl a rozhodujte se pro priority, které skutečně stojí za to.

Prodej

Někdy je potřeba vést klienta k nejlepšímu řešení, aniž byste se museli podřídit jeho kritériím a tlaku na cenu

Portfolio

  • STRATEGIE
  • PREZENTACE
  • Fokus
  • Prodej

Strategie

Uvažujete o změně obchodní strategie? Vyvíjíte novou službu? Měníte organizaci oddělení? Tento program vám pomůže vidět nové příležitosti, lépe se rozhodovat a smysluplně inovovat.

Více

Prezentace

Špatná prezentace zabíjí dobré myšlenky. Tento program vám pomůže prezentovat komplexní informace stručněji, přesvědčivěji a zajímavěji.

Více

Fokus

Skutečně kvalitní práce vyžaduje vysoké soustředění. V tomto programu budeme mluvit o prioritách, spolupráci a budeme vést i kritické rozhovory.

Více

Prodej

Přístup Challenger Sale je vyjímečně efektivní v případě, kdy nabízíte inovativní řešení, kde hlavním kriteriem není cena.

Více

Můj přístup

Většina seminářů vzniká pro konkrétní týmy a organizace. Jen výjimečně se jedná o otevřené semináře

Reálné business prostředí a vaše kultura

Na seminářích vždy vycházíme z kontextu vašich cílů a kultury, pracuji přitom s reálnými podklady a modelovými situacemi účastníků.

Zaměření na kreativní podstatu problémů

Překážky k zajímavým projektům patří. Proto je dobré umět předvídat problémy reálného světa a vypořádat se s nimi. Taková práce přináší uspokojení a posouvá nás kupředu.

Orientace na výsledek

Leadership není jen o komunikaci vize a cílů. Důležitá je schopnost doručit výsledky a soustředit se na činnosti s nejvyšší hodnotou.

Učení vlastními zážitky

Škoda každého slova které řekne lektor místo účastníka. Účastníci se učí na základě vlastních zážitků a přejímají odpovědnost za svůj rozvoj.

Okamžitě do praxe

To nejdůležitější je pak to, co se stane bezprostředně po semináři: jak dokážete nové myšlenky bezprostředně aplikovat do praxe.

Individuálních prezentace

Často vytvářím s klienty prezentace na míru. Obvykle se jedná o nabídky klientům či investorům, strategické materiály, podklady pro rozhodování, tréninkové materiály či přípravu na důležité firemní konference

Tomáš Zykán

Působím jako nezávislý konzultant a trenér od roku 2009. Pracuji často s nadnárodními společnostmi v oblasti financí, telekomunikací nebo IT.

Co jsem dělal před tím, než jsme se stal trenérem?
Zkušenosti jsem získal v mezinárodní konzultační firmě. Pracoval jsem v Praze, New Yorku a Londýně. Věnoval jsem se brandingu a propagaci českého designu ve světě.

Strategie

V poradenské firmě McKinsey & Co jsem pracoval asi tři roky. A byla to zkušenost, která značně formuje můj přístup k tréninku. Naučila mě dívat se na svět s energií a optimismem, kde nic není nemožné.

“Problem solving” a komunikace strategických doporučení byla moje každodenní práce. Týkala se restrukturalizace velých průmyslových podniků, snižování nákladů a organizačních změn.

Marketing

V druhé polovině 90 let jsme se přesunul do New Yorku a později do Londýna, kde jsme vedl České centrum, agenturu propagující český kreativní průmysl a kulturu.

Koncentroval jsem se oblast designu a architektury a společně se velkými českými exportéry jsem připravil celoevropský projekt Czech 100 Design Icons. Později, zpět v Čechách jsme vedl marketingovou a značkovou komunikaci pro několikamiliardový developerský projekt.

Trenink

Od roku 2009 rozvíjím svou soukromou konzultační praxi a věnuji se tréninku oblasti prezentace, strategie a prodeje.

Moji klienti jsou často nadnárodní společnosti a firmy oblasti finančních služeb, telekomunikací a IT.

Při práci trenéra jsme se naučil skoro nepoužívat Powerpoint a nezaplňovat místnost vlastním egem.

Ohlasy účastníků

Klienti