Prezentace

Umět prezentovat svůj nápad je skoro stejně důležité jako ho získat. Ale pozor, nemám mnoho času. Moje pozornost se rychle ztrácí.
MasterClass
zaměřený na komunikaci
v komplexním prostředí
MASTERCLASS

Simplexity

Jak prezentovat komplexní myšlenky, aniž by se staly komplikované

Simplexity Masterclass vás provede krok za krokem přípravou efektivní prezentace, kde je obsah stejně důležitý jako forma.

Základem tohoto tréninku je jasné a empatické myšlení. Účastníci se naučí rozlišovat, které informace jsou relevantní a které je naopak třeba vynechat. Naučí se kriticky předvídat otázky a námitky publika. Naučí se vnímat prezentaci jako jeden souvislý příběh, nikoliv jako sborník informací, z kterého nejsou patrné závěry.

Vaším nepřítelem není komplexnost, ale komplikovanost.

Z obsahu
treninku

Z OBSAHU

Jednoduchost

Vaše myšlenka bude vystavena kritickému zkoumání. Můžeme ji věřit? Je možné kombinovat jednoduchost a současně solidně argumentovat?


Příběh

Bez příběhu vám zůstává v rukou jen kupa čísel, grafů a anekdot. Příběh dává informacím smysl, má jasný začátek a konec, není ani zamotaný, ani náhodný.


Prezentační design

Publikum se často seznamuje s vaším návrhem prostřednictvím dokumentu, který zašlete předem. Očekává několik málo stránek, které jsou intuitivně pochopitelné a zároveň dostatečně detailní.


Projev a interakce

Vždy si všimnete člověka, který vystupuje, klidně, jasně formuluje své myšlenky, nezamotává se, má připravenou pointu a navíc se nebere příliš vážně.

Zkuste si odpovědět na tyto tři otázky:

 1. Komunikujete komplexní nebo technické informace?
 2. Vyvolávají vaše prezentace více otázek než rozhodnutí?
 3. Přijde vám, že vašim doporučení se nedostává tolik pozornosti, kolik si zaslouží?

Program je určen všem, kteří potřebují komunikovat komplexní informace, připravují podklady pro strategická rozhodování, předkládají návrhy ke schválení, vytvářejí analytické reporty, vystupují na steering committee či jednají s klienty. Často se jedná o experty s technickým know-how, kteří mají již dobré prezentační základy.

6 scénářů, na které se zaměřujeme

 1. Idea: prezentace doporučení a předložení návrhu ke schválení
 2. Akce: Prezentace akčního plánu
 3. Problém: Prezentace problému a jeho řešení
 4. Alternativy: Zvažujeme několik alternativ, pro jakou se rozhodnout?
 5. Semafor: Status projektu
 6. Pozor: Předvídání rizik a jejich mitigace

Cílem tohoto semináře je dát účastníkům společný standard a podstatně zefektivnit proces přípravy prezentace.

Jednoduchost:

Účastníci se naučí rozlišovat, které informace jsou relevantní a které je naopak třeba vynechat. Naučí se kriticky předvídat otázky a námitky publika.

Problem Solving

Účastníci se proaktivně zaměřují na řešení problému publika. Proč by vás také někdo jinak poslouchal?

Prezentační Design

Vytvořený scénář převedeme do vizuální prezentace. Vzniká prezentační dokument se kterým se může publikum seznámit předem. Pracujeme s reálnými dokumenty účastníků, které na místě rozebereme a znovu složíme

Na semináři čerpáme z reálných situací z praxe účastníků. Pracujeme velmi otevřeně a proto je důležité, aby sdílené informace byly naprosto důvěrné.

Drtivá většina seminářů vzniká pro konkrétní týmy v rámci jedné organizace. Se svými klienty mám podepsanou smlouvu NDA (non disclosure agreement) a diskrétnost beru velmi vážně.

V případě otevřených seminářů se opírám o relevantní modelové situace, které nevyžadují sdílení interních a důvěrných informací.

Je velký rozdíl pokud prezentujete před plným konferenčním sálem, nebo před skupinou manažerů, kteří budou kriticky posuzovat váš návrh. ​

Board Room

Prezentační styl při kterém chcete přesvědčit menší skupinu, dospět k rozhodnutí a získat podporu. Váš styl bude konverzační, připravte se na velký podíl diskuse a kritických otázek.

Rozšířený trenink
prezentace

Konference

Podium, mikrofon, kamera, světla. Vystupujete na konferenci a vaše publikum očekává barvitý, inspirující zážitek. Zaměřte se na dramatický projev, spoustu příkladů, ukázek, dramatických zvratů..

Pokračujte na
Simplexity web

Více o prezentaci

 • IDEA PITCH
 • PREZENTAČNÍ DESIGN
 • NÁROČNÉ PUBLIKUM

Jak prodat myšlenku

Cílem vaší prezentace není předat informace, ale získat podporu pro svoji myšlenku. Potřebujete sladit tým, přesvědčit management, získat zdroje. Čím závažnější téma prezentujeme, tím menší a kritičtější publikum máme před sebou. Vaše publikum očekává, že máte myšlenky srovnané, budou kritičtí, netrpěliví, nemůžete chodit dlouho kolem horké kaše.

Více z obsahu

Z OBSAHU

 • Naučte se shrnout své sdělení v minutě a na jedné stránce
 • Předevídejte kritické otázky a připravte si solidní argumentaci
 • Jaké jste zvážili alternativy a jak jste se vyrovnali s riziky?
 • Uspořádejte své argumenty do pyramidové struktury
 • Připravte se na otázku “proč mi to říkáte”
 • Zaměřte se na storylining vašeho sdělení
 • Nezapomeňte na entusiasmus. Pokud svému nápadu věříte, dokážete strhnout i ostatní

Prezentační design

Příliš mnoho dokumentů je nepřehledných a trvá věčnost, než se dostanou k věci. Účastníci se naučí řadu technik jak se vyjádřit úsporně a přitom čtivě s minimálním úsilím. Cílem tohoto tréninku je zlepšit přehlednost dokumentů a zefektivnit čas věnovaný přípravě.

Více z obsahu

Z OBSAHU

 • Myšlenka je na prvním místě. Vyjadřujte ji titulkem a podřiďte jí vše ostatní
 • Jednoduše. Zbavte se duplicit, dekorací, frází a všeho co nepodporuje bod č. 1
 • Přesvědčivě: Přesvědčivost je v relevantním detailu. Nesmíte ho vynechat.
 • Strukturovaně: opírejte se o pyramidovou strukturu a jasnou hierarchii
 • Vizuálně: Diagramy, tabulky, obrázky, jsou vždy lepší než text (ano, já vím ...)

Náročné publikum

Tento seminář je určen všem, kteří chtějí vystupovat zajímavěji, překvapivěji a chytřeji. Zaměříme se na situace, kdy prezentujete před kritickým publikem, reprezentujete firmu, získáváte podporu pro ambiciózní cíle a vedete klienta obdobím rychlých změn. Vaše publikum má přitom vysoká očekávání a pravděpodobně budete mluvit i o citlivých věcech.

Více z obsahu

Z OBSAHU

Dobrá prezentace se pozná v obtížných situacích. Vyberete tu svou
 • Čeká nás změna
 • Máme novou strategii
 • Řešíme problém, ale ještě nevíme jak
 • Udělali jsme chybu, vracíme se na začátek
 • Čelíme kritickým otázkám
 • Potřebujete inspirovat unavený tým
 • Vystupujete na důležité konference

A na co se chcete zaměřit nyní?

Strategie

Strategie

Praktické nástroje pro koncepční práci a smysluplnou inovaci

Více
Prezentace

Prezentace

Jak prezentovat komplexní informace tak, aby byly stále srozumitelné a zajímavé

Více
Fokus

Fokus

Jak dosáhnout výjimečných výsledků pomocí jasných priorit a týmové spolupráce

Více
Prodej

Prodej

Jak získat klienta pro nová a inovativní řešení

Více