Idea

Vždy existuje lepší cesta. Možná začíná tím, že si položíte zajímavou otázku:
V jakém oboru vlastně podnikáme?
Co bychom měli přestat dělat?
Jsme dostatečně radikální?
Proč bych vám měl věřit, že to nejde?
MasterClass
zaměřený na strategii
problem solving
MASTERCLASS

Strukturované
řešení problémů

Trenink, který vám přináší praktické nástroje jak strukturovaně řešit problémy, přicházet s kreativními nápady a lépe se rozhodovat.

Každý den děláme řadu rozhodnutí a přemýšlíme jak překonat překážky, které stojí mezi námi a našimi cíli. Umění strukturovaně řešit problémy patří k základní výbavě týmů, které dosahují vynikajících výsledků.

Pravděpodobně uvažujete o inovaci produktů, o nových klientech, o organizaci svého týmu, o tom jak vhodně investovat. Tento seminář vám pomůže přijít včas s chytrým řešením a rozhodovat se v nelehkých alternativách.

Z obsahu
treninku

Z OBSAHU

Definice správného problému
 • Pochopení situace
 • Analýza kořene problému
 • Formulace zadání pro problem solving
 • Stanovení cílů
Kreativní problem solving
 • Logický strom
 • Pyramidová struktura
 • Hypotézy a jejich ověření
 • Kreativní brainstorming
Rozhodování
 • Vyhodnocení nejlepších alternativ
 • Prioritizace
 • Příprava akčního plánu

Překvapivě tento program není určen jen manažerům a stratégům. Z programu budou čerpat všichni, koho zajímá koncepční a kritické myšlení:

Jste tým, který přemýšlí jak dosáhnout ambiciózních cílů
Jste tým vyvíjející nové produkty a služby
Jste tým posuzující obchodní příležitosti či investice
Jste tým, který stojí před závažným rozhodnutím
.....

Je jedno jak seniorní je vaše pozice, všichni řešíme výzvy, děláme obtížná rozhodnutí a těšíme se na nové nápady

Přínos tohoto programu vidím ve dvou rovinách:

Praktické techniky

Osvojíte si techniky jak přistoupit k řešení jakéhokoliv problému. Jedná se o osvědčené metody jak uspořádat své myšlenky, vidět souvislosti a otevřít se širšímu spektru možných řešení. Tyto techniky nevyžadují zvláštní expertízu, ani zvláštní software, ani náročnou přípravu. Čerpám přitom z metod a praxe, které jsme získal ve strategickém consultingu.

Změna přístupu

Seminář vede účastníky k proaktivnímu přístupu a optimismu tváří v tvář jakémukoliv úkolu. Není nutné podléhat panice, utápět se v analýzách, ani dřít do noci.

Na semináři obvykle čerpáme z reálných situací z praxe účastníků. Pracujeme velmi otevřeně a proto je důležité, aby sdílené informace byly naprosto důvěrné.

Drtivá většina seminářů vzniká pro konkrétní týmy v rámci jedné organizace. Se svými klienty mám podepsanou smlouvu NDA (non disclosure agreement) a diskrétnost beru velmi vážně.

V případě otevřených seminářů se opírám o relevantní modelové situace, které nevyžadují sdílení interních a důvěrných informací.

„Problem Solving může změnit celkový přístup k vašemu životu. Vede vás k proaktivitě a nespokojenosti se status quo. Možná začnete seminářem a uvidíte, že vás jednotlivé kroky povedou k uskutečnění velkých snů. A to nezní špatně.“

Více o treninku
zaměřeného na klienta
a inovaci
Jak myšlenky
kommunikovat

Více o inovaci

Jak rozvíjet strategické myšlení, kreativitu
a rozhodovat se v rychle se měnícím prostředí
 • INSIGHT
 • KREATIVITA
 • BUSINESS MODEL

Customer Insight

Insight je startovací bod, který umožňuje smysluplně inovovat a zasáhnout do života zákazníků. Hluboký insight je překvapivý a přitom jednoduchý. Dobrat se ho znamená kombinovat strukturovaný „vědecký“ přístup s „uměním“ představivosti a kreativity.

Workshop připravuji společně s Tomášem Hrivnákem

Více z obsahu

Z OBSAHU

Brand Challenge
 • Hledáme správnou definici problému, pro správný segment a formulujeme první hypotézy
Co víme o zákaznících
 • Jaké jsou jejich potřeby, bariery, rozhodování a co je ovlivňuje
Insight
 • Jdeme do hloubky, hledáme souvislosti, vyracíme domněnky
Vyhodnocení

Gamestorming

Jak vést kreativní workshopy a přemýšlet out of the box. Gamestorming je formát facilitace workshopů, vhodný při hledání nových možností a řešení nestandardních situací. Proces je postaven na simulaci, hře, hypotézách a jejich ověřování. To vše formou, která je jak efektivní, tak zábavná.

gamestorming.com

Více z obsahu

Z OBSAHU

Scénář 1:
 • Formulujeme společnou vizi, hodnoty a cíle
Scénář 2:
 • Hledáme kreativní řešení problému
Scénář 3:
 • Provokujeme současné status quo
Scénář 4:
 • Připravujeme akční plán
Scénář 5:
 • Předvídáme rizika a jak se jim vyhnout

Business Model Design

Cílem workshopu je posoudit firemní strategii a porovnat možné scénáře dalšího rozvoje. Otevřeme přitom řadu závažných otázek: jaká je perspektiva vývoje obchodního modelu? Jaké nás ovlivňují tržní trendy? Jak je možné zvýšit ziskovat našeho podnikání? Workshop je založen na metodice Business Model Innovation.

Téma připravuji společně s Evou Tománkovou

Více z obsahu
z

Z OBSAHU

 • Strategické plánování pomocí obchodního modelu a porovnání alternativních scénářů rozvoje
 • Formulace hodnotové nabídky
 • Analýza tržních vlivů pomocí kontextové mapy
 • Strategie zaměřená na zákazníka: nové segmenty, potřeby, komunikace, cenotvorba
 • Strategie zaměřená na efektivnost: outsourcing, nákladová efektivnost, monetizace firemních aktiv
 • Stanovení priorit a zadání pro jejich ověření v rámci modulu zákaznického insightu

Pro člověka s kladivem, vypadá každý problém jako hřebík. Proto si rozšiřte své nástroje kreativní spolupráce

Pracovní listy
ke stažení

A na co se chcete zaměřit nyní?

Strategie

Strategie

Praktické nástroje pro koncepční práci a smysluplnou inovaci

Více
Prezentace

Prezentace

Jak prezentovat komplexní informace tak, aby byly stále srozumitelné a zajímavé

Více
Fokus

Fokus

Jak dosáhnout výjimečných výsledků pomocí jasných priorit a týmové spolupráce

Více
Prodej

Prodej

Jak získat klienta pro nová a inovativní řešení

Více